CSR

De Corporate Social Responsability (CSR) bij Edenred

Verantwoordelijkheid en Solidariteit

De CSR houding van Edenred is duurzaam vastgeankerd in haar waarden en bestuurd vanuit de Groep sinds 2003. De acties die het bedrijf sindsdien heeft ondernomen vormen de basis voor het CSR project dat vandaag door Edenred gedragen wordt.

 • Maatschappelijk betrokken onderneming, Edenred is betrokken in een continu vooruitgangsproces om nieuwe verantwoordelijke maatregelen te implementeren in haar interne praktijken. De initiatieven die door de Groep zijn aangegaan komen operationeel tot uiting in 4 domeinen: het milieu, de gezondheidszorg, de lokale ontwikkeling en het mecenaat.
 • Geëngageerde onderneming, Edenred gaat nog een stapje verder door, aanvullend aan haar commercieel aanbod, specifieke CSR programma’s te ontwikkelen. De oplossingen die Endenred haar klanten aanbiedt verstevigen en ondersteunen hun eigen politiek van duurzaam ondernemen. Een dergelijke aanpak laat vooreerst toe om de werkgevers te sensibiliseren en hen vervolgens concrete oplossingen voor hun werknemers aan te bieden die eenvoudig te implementeren zijn. Endenred verbindt zich ertoe haar klanten oplossingen aan te bieden die sociale vooruitgang kunnen genereren, de openbare gezondheidszorg kunnen bevorderen, hun eigen impact op het milieu kunnen beheersen en de duurzame consumptie kunnen aanmoedigen.

Concreet in België...

 • Edenred steunt de Restos du Coeur

  Elk jaar doet Edenred een beroep op de vrijgevigheid van zijn klanten en gebruikers om de minderbedeelden onder ons een warme maaltijd te bezorgen door een grote inzameling van Ticket Restaurant® ten voordeel van restos du Coeur te organiseren.

  Meer weten...

 • Edenred steunt Plan International

  Sinds 2004 steunt Edenred Belux de projecten van Plan International. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Via geldinzamelings- en sponsoringacties bekostigde Edenred in Burkina Faso de bouw van een school en haar directe omgeving (waterput, woonplaats voor de onderwijzer...), alsook de aanleg van 13 schooltuintjes. Een tweede school is onder constructie in Togo.
  • De medewerkers van Edenred België zelf besloten de kinderen van Burkina Faso te helpen via peterschappen en diverse acties.
  Plan International

 • FOOD – Uw dagelijks evenwicht

  Fighting Obesity through Offer and Demand: een Europees project dat door een nauwe samenwerking tussen partners uit de privé- en de overheidssector evenwichtige voeding wil promoten tijdens de werkdag door sensibiliseringtools ter beschikking te stellen van bedrijven, restaurateurs en consumenten.

  Meer weten...

 • Edenred, uitgever vanTicket EcoCheque®

  Na de interprofessionele akkoorden die eind 2008 onderhandeld werden hebben de sociale partners beslist om bedrijven de kans te bieden hun medewerkers jaarlijks een extra koopkracht van maximaal € 250 (geplafonneerd op € 125 in 2009) aan te bieden in de vorm van Ticket Restaurant® of Ticket EcoCheque®. Die laatste zijn aankoopbons bestemd voor de aankoop van producten of diensten van ecologische aard.

  Meer weten...

 • Edenred spaart het milieu

  We hebben maar één planeet ... Precies daarom doen we er alles aan om onze ecologische voetafdruk te beperken in alles wat we doen. Dat vertaalt zich in kleine gebaren en grote innovaties: sorteren van afval, gebruik van gerecycleerd papier, elektronisering van processen (elektronische factuur, kaart)...